Postranní lišta

cs:dokumenty:tech:workshop-2022-06-06

Best-practices workshop: Poučení z auditů NUKIB

Termín: 6. 6., 10:00 - cca 13:00
Místo: fyzicky - CESNET, Technická 3, Praha 6 / videokonferenčně - online
Účastníci: náměstci a vedoucí IT, manažeři kybernetické bezpečnosti

Registrace

Účast je možná jenom registrovaným učástníkům prostřednictvím institucionálních emailů zdravotnických zařízení, nebo jejich zřizovatelů.

Program

  1. NÚKIB - Nejčastější problémy auditovaných nemocnic, představení použité metodiky (guideline) (V. Sommer, H. Kroupová)
  2. Diskuse: Poučení z realizovaných auditů, možnosti sdílení zdrojů a dobré praxe.

Workshop nebude zaznamenáván.

Poslední úprava: 10.08.2022 16:44