cs:index

Komunitní iniciativa a platforma Hospital SOC (hSOC)

Cílem této iniciativy je vznik komunity, která zvýší počet poskytovatelů zdravotních služeb provozujících bezpečné informační technologie s dostatečným technickým a personálním zázemím. Cíle a aktivity iniciativy jsou shrnuty v memorandu.

Aktuálně

  • 16. 6. - jednání Rady hSOC

Aktuální varování

O hSOC

  • cíle: memorandum
  • 60+ zapojených subjektů
  • 15 nemocnic připojeno do HSOC-VRF
  • 25+ zorganizovaných workshopů a seminářů

Dopis o podpoře MZČR

Přehled aktivit

Přehled aktivit 2020-2022 >>

Uzavřená sekce

Pokud jste členem některé pracovní skupiny, můžete přistopit do interní sekce (po přihlášení účtem vaší organizace, nebo prostřednictvím tzv. sociálních konektorů).

Poslední úprava: 08.06.2023 15:24