cs:skupiny

Pracovní skupiny

Pro podporu komunikace, odborných diskusí a sdílení relevantních informací provozujeme následující elektronické poštovní konference:

hSOC - Board

 • Koordinační výbor - uzavřená skupina
 • účel: koordinace hSOC a pracovních skupin
 • kontakt: hsoc@cesnet.cz
 • koordinátoři: Dušan Chvojka, Radovan Igliar, Jan Kolouch

hSOC - Rada

 • Hlavní komunikační kanál valné hromady - signatářů hSOC
 • účel: koordinace hSOC a signatářů iniciativy - uzavřená skupina pro signaráře HSOC
 • distribuční adresa: hsoc-wg@cesnet.cz
 • koordinátoři: Petr Pavlinec, Radovan Igliar

hSOC - EMERGENCY

hSOC - TECH

 • technická pracovní skupina pro řešení technických aspektů - otevřená skupina pro zdravotnická zařízení
 • účel: technické aspekty a diskuse bezpečnostních analytiků, síťařů, správců IS SIEMů atp.
 • distribuční adresa: hsoc-tech@cesnet.cz
 • koordinátoři: Antonín Hlavinka (FN Olomouc), Tomáš Košňar (CESNET)

hSOC - Governance CIOs

hSOC - MKB

 • pracovní skupina Manažerů kybernetické bezpečnosti - uzavřená skupina
 • účel: sdílení informací a dobré praxe manažerů kybernetické bezpečnosti
 • distribuční adresa: hsoc-mkb@cesnet.cz
 • koordinátoři: bude určen/zvolen

hSOC - Education a HR

 • pracovní skupina Education a HR - rozvoj lidských zdrojů - otevřená skupina pro zdravotnická zařízení
 • účel: rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, sdílení lidských zdrojů
  • Skupina hSOC CIOs nominují osoby do pracovní skupiny hSOC edu/HR
 • distribuční adresa: hsoc-hr@cesnet.cz
 • koordinátoři: Lenka Lhotská

Provozní pravidla

Prosíme vezměte na vědomí následující provozní pravidla a vlastnosti elektronických poštovních konferencí:

 • konference jsou uzavřené, členství ve skupinách je na základě přihlášky schváleno, nebo zamítnuto,
 • člen konference se kdykoliv může odhlásit,
 • zaslané e-maily jsou distribuovány všem členům konference,
 • elektronické zprávy, které prošly konferencí, jsou ukládány do archivu, který je přístupný pouze členům konference,
 • informace o provozu konferencí jsou ukládány do provozních logů.

Výše uvedené provádíme za účelem zajištění provozu služby (elektronické poštovní konference) a za účelem zajištění bezpečného provozu konferencí a jejích členů. Podrobnosti najdete na stránce s informacemi o zpracování a ochraně osobních údajů ve službách elektronických poštovních konferencí.

Řešení problémů

Pokud při využívání některé z elektronických konferencí narazíte na problém, oznamte jej na adresu masters@cesnet.cz. Rádi se budeme věnovat jeho řešení.

Poslední úprava: 29.11.2021 16:05