cs:hsoc

Iniciativy hSOC - Hospital SOC

Iniciativa „hSOC“ vznikla z důvodu nedostatku koordinace kybernetické bezpečnosti zdravotnických zařízení.

Hlavní myšlenkou je vytvoření bezpečné komunikační infrastruktury mezi nemocnicemi, lepší zabezpečení připojení k veřejném internetu, nastavení bezpečnostního monitoringu provozu, sdílení know-how a poskytování sdílených (distribuovaných) služeb pro včasné varování.

Cílem je též i vytvoření jednotného incident response týmu, do kterého jsou aktivně zapojeni jak zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, tak i bezpečnostních týmů, zástupci z oblasti vědy a výzkumu, vzdělávání, i poskytovatelé infrastruktury.

Aktivity:

  • Využití sdílených vědomostí, znalostí a infrastruktury směřující k zvýšení kybernetické bezpečnosti poskytovatelů zdravotních služeb.
  • Dobrovolné sdílení informací o incidentech mezi partnery hSOC a koordinace systému včasné výstrahy před hrozbami.
  • Sdílení dobré praxe v oblasti využívání centrálních služeb elektronického zdravotnictví, eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti, při pořizování a zavádění nových technologií aj.
  • Přednášková, vzdělávací a metodická podpora v oblasti kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví.

V tuto chvíli je v hSOC zapojeno celkem 57 zdravotnických zařízení, 8 zřizovatelů, 3 univerzity a další odborné organizace (CESNET, NUKIB, NAKIT, MV ČR). Sdružení CESNET poskytuje již několik let služby datové konektivity 57 zdravotnickým zařízením (nemocnicím, záchranným službám aj.) a je proto logickým technologickým lídrem iniciativy hSOC.

Činnost hSOC je rozdělena do pracovních skupin (Working group, Technology, Emergency, Management, Human resources), které řeší specifická odborná témata.

Další informace o cílech a aktivitách iniciativy jsou shrnuty v memorandu hSOC (PDF, DOCX).

Přehled signatářů iniciativy:

Jméno Organizace
Petr Pavlinec Kraj Vysočina
Dušan Chvojka Nemocnice Na Homolce
Antonín Hlavinka FN Olomouc
Jan Kvaček Nemocnice Na Bulovce
Vladimír Mařík ČVUT
Martin Mareček FNUSA
Ctirad Procházka ÚVN
Miroslav Sučík ÚVN
Lenka Lhotská ČVUT CIIRC & FBMI
Oto Sládek ČVUT FEL Kybertec s.r.o.
Michal Trefil Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
Radek Řechka Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Jiří Smetana ZZS Karlovarského kraje
Jan Gruntorád CESNET
Andrea Rakovičová ZZS Olomouckého kraje
Vladimír Dzurilla NAKIT
Libor Seneta Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Ivan Veselý Všeobecná fakultní nemocnice
Josef Nouzák Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Jan Esterka Krajská nemocnice T. Bati, a. s
Martina Jirsová Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Tomáš Iránek Fakultní nemocnice Brno
Martin Cach, Vladan Rámiš Spolek pro ochranu osobních údajů
Jaromír Bureš Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Ladislav Řípa, Daniel Marek Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Zdeněk Letocha Vojenska nemocnice Olomouc
Petr Malý Krajská zdravotní, a.s.
Petr Uglig Městské nemocnice Ostrava, p.o.
Josef Plíhal Ústav pro péči o matku a dítě
Martin Coufal Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Aleš Špidla Centrum kardiovaskulární a translační chirurgie
Roman Kejř AGEL a.s.
Petr Sládek Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Michal Ragan Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Alois Slovák Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
Robert Fuhrman Revmatologický ústav
Lukáš Svora Nemocnice Kyjov
Dan Horáček Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Luboš Rejl Nemocnice Náchod
Poslední úprava: 01.06.2023 15:07