cs:join

Jak se zapojit k aktivitám HSOC

Iniciativy HSOC je otevřená všem zdravotnickým zařízením, resp. zřizovatelům zdravotnických zařízení.

Přistoupení k Memorandu

Signatáří memoranda (PDF, DOCX) sformulovali základní cíle a aktivity iniciativy HSOC v září 2020.

Koordinační skupiny (hSOC - Working group) se videokonferenčně potkává 1x měsíčně, kde řeší a formuluje další směrování iniciativy. Zápisy z jednání jsou veřejné dostupné na těchto stránkách.

V případě zájmu o přistoupení k iniciativé a podepsání memoranda (PDF, DOCX) nás kontaktujte

Zapojení do pracovních skupin

Pro vzájemnou koordinaci vzniklo několik pracovních skupin HSOC-TECH, HSOC-MAN, HSOC-HR, HSOC-Emergency.

V případě zájmu o zapojení do pracovních skupiny se přihlašte do příslušných mailing listů

(prostřednictvím vašich e-mailových adres (pracovních adres) ve vztahu k zdravotnickému zařízení, nebo jejímu zřizovateli.

Zapojení do HSOC-VRF

HSOC-VRF je uzavřená síť se specifickými bezpečnostními politikami a nástroji.

V případě zájmu o zapojení do HSOC-VRF nás kontaktujte

.

Poslední úprava: 23.11.2021 15:21