Postranní lišta

cs:dokumenty:tech:workshop-2022-10-20

Školení na monitorovací a bezpečnostní nástroje

Termín: 20. 10. 2022, 9:00 - do cca 12:00
Místo: online, informace bude sdílena POUZE registrovaným účastníkům
Kapacita: cca 10 účastníků

Registrace

Prerekvizity

 • 1. Ověřená identita
Před školením je nutné mít ověřenou identitu prostřednictvím:
  • plně identifikovaný kontakt - email PIN1, sms PIN2, poštovní adresa PIN3
  • nutnost použití institucionálního e-mailu organizace
  • bez nutnosti potvrzení (podřazení) pod organizaci
 • Provést ověření schopnosti autentizace zde: https://ftas.cesnet.cz/ftas/whoami použitím identity eduID.cz, nebo MojeID
  • Ověření prostřednictvím tzv. sociálních konektorů (Apple, Google, Facebook, LinkedIn) nebudeme akceptovat.
 • 2. Nainstalovaný software

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je CESNET, z. s. p. o., Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6, IČ: 63839172, DIČ: CZ63839172 (dále jen sdružení CESNET). Kontaktní informace najdete v sekci kontakty.
 2. Osobní údaje Vámi vložené do registračního formuláře budou použity v souvislosti s organizací akce, na kterou se přihlašujete, a to za účelem - zasílání e-mailů s potvrzením registrace, aktualizacemi informací týkajících se akce, poděkováním za účast s odkazem na zveřejněné prezentace, žádostí o vyplnění hodnocení a podobně.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že z akce pro reportážní účely a také pro účely prokazování výsledků v projektu pořizujeme fotografie. Pro stejné účely a také aby akci mohlo sledovat více zájemců, než je kapacita přednáškového sálu, může být akce on‑line streamována a záznamy poté zpřístupněny. V takovém případě se v maximální možné míře snažíme zabírat především přednášejícího, ovšem při pokládání dotazů může být zabrán také tazatel.
 4. Akce pořádané sdružením CESNET (semináře, konference, školení) jsou službami e‑infrastruktury CESNET. Osobní údaje související s organizací akce proto uchováváme po dobu, po kterou jsou potřebné pro provozování a zkvalitňování služby, maximálně však po dobu 5 let.
 5. K datům, která nám prostřednictvím registračního formuláře poskytnete, máte veškerá práva stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tato práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 1 výše.
Poslední úprava: 18.10.2022 10:18