Postranní lišta

cs:dokumenty:zapisy:2020-10-19

VC 19.10.2020

Pracovní skupiny:

 • hsoc-tech (operations) – technici, síťový specialisté, bezpečáci
  • Proběhlo první jednání – návrh VRF sítě Cesnet, PoC na prvních cca 4 subjektech, monitoring, zabezpečení perimetru
  • Popis činnosti PS bude sepsán a projednán na dalším jednání PS
  • Zapojení NAKIT – CMS2 – využití stávající uzavřené sítě AKČR
  • Zvážit doplnění tématu přístupu externích subjektů a jejich služeb do zabezpečené sítě
 • hsoc-man (governance) – úroveň náměstků a vedoucích IT (CIO) nemocnic, právníci
  • Proběhlo jednání s MZdr – nam. Policar – legislativa, stadnardizace, institucionalizace
  • Bude jednání s Doc. Polčákem – aktivity MUNI – termín navrhne náměstek Policar
  • MZČR dodá kontaktní osobu za právní odbor pro téma institucionalizace hSOC
 • hsoc-hr (human resources) – akademici, vzdělávací pracovníci, personalisté
  • PS ve výstavbě – pokusit se zaměřit na management nemocnic,
  • Návrh na zapojení skupiny DPO nemocnic – D. Chvojka

Úkoly:

 • Moninovat zástupce do PS – formou self-registrace v maillistu – vybídnout kolegy k zapojení
 • Připravit návrh cílů činnosti PS, a projednat – vedoucí jednotlivých PS
 • Založit maillist pro emergency výměnu informací hospital-emergency@cesnet.cz – Igliar
  • pokusit se zapojit NUKIB – pres Andreu Kropacovou – Radovan Igliar
  • nabídnout všem poskytovatelům zdravotních služeb
 • Návrh loga iniciativy – Vlado Dzurilla
 • Připravit termín dalšího jednání Doodle – Pavlinec
Poslední úprava: 19.10.2020 17:01