Postranní lišta

cs:dokumenty:zapisy:2020-12-02

VC 2.12.2020

Organizačně:

 • signatáři, aktualizace webu, maillisty (checklist zaslán p. Igliarem)
 • logo

Pracovní skupiny:

 • hsoc-tech (operations) – T. Kosnar – technici, síťový specialisté, bezpečáci
  • proběhlo první jednání a technický seminář 27.11.
  • členům skupiny nabídnuto školení ExaFS a FTAS 15.12.2020
  • hSOC VRF v síti Cesnet připravena pro testování
 • Diskuze na téma kapacit lidských zdrojů
 • hsoc-man (governance) – D. Chvojka - úroveň náměstků a vedoucích IT (CIO) nemocnic, právníci
  • Čeká se na jednání s Doc. Polčákem – aktivity MUNI – termín navrhne náměstek Policar
  • MZdr dodá kontaktní osobu za právní odbor pro téma institucionalizace hSOC
  • Připraven návrh základního konceptu institucionalizování hSOC - pí. Dubanská
 • hsoc-hr (human resources) – L. Lhotská – akademici, vzdělávací pracovníci, personalisté
  • Proběhla schůza s prof. Šimákem a p. Dáňou, bude připraven návrh cílů hsoc-hr
  • Zapojení skupiny DPO nemocnic – D. Chvojka
 • Ostatní
  • Informace o stavu podpory kybernetické bezpečnosti z EU fondů – ReactEU, IROP
  • Návrh novely vyhlášky k ZKB – určovací kritéria poskytovatelů ZS
  • Diskuze ke kontrolám NUKIB

Úkoly:

 • Doplnit zástupce signatářů do pracovních skupin – viz seznam v zaslaném checklistu
 • Poslat poslední verzi cílů PS pro konsolidaci – vedoucí PS jednotlivých PS
 • Připravit souhrnný dokument cílů PS – P. Pavlinec
 • Návrh technického řešení incident handlingu – komunikace stávajících CERT týmů směrem z/do hospital-emergency@cesnet.cz<mailto:hospital-emergency@cesnet.cz> – Andrea Kropacova
 • Vitezny navrh loga - pripravit v krivkach – R. Igliar
 • Zorganizovat jednání a návrh dokumentu adresovanáho managementu nemocnic s upozorněním na klíčové aspekty bezpečnosti (lidské zdroje, …) – D. Chvojka
 • Spustit dotazníkoví šetření pro zmapování poptávky po tématech a cílových skupinách vzdělávání – p. Dáňa
Poslední úprava: 08.01.2021 12:09