Postranní lišta

cs:dokumenty:zapisy:2021-01-08

VC 8.1.2021

Organizačně:

 • signatáři, aktualizace webu, maillisty (checklist zaslán p. Igliarem)

Pracovní skupiny:

 • hsoc-tech (operations) – T. Kosnar – technici, síťový specialisté, bezpečáci
  • proběhlo první jednání a technický seminář 27.11.
  • členům skupiny nabídnuto školení ExaFS a FTAS 15.12.2020
  • hSOC VRF v síti Cesnet připravena pro testování
  • Diskuze na téma kapacit lidských zdrojů
 • hsoc-man (governance) – D. Chvojka - úroveň náměstků a vedoucích IT (CIO) nemocnic, právníci
  • Čeká se na jednání s Doc. Polčákem – aktivity MUNI – termín navrhne náměstek Policar
  • MZdr dodá kontaktní osobu za právní odbor pro téma institucionalizace hSOC
  • Připraven návrh základního konceptu institucionalizování hSOC - pí. Dubanská
 • hsoc-hr (human resources) – L. Lhotská – akademici, vzdělávací pracovníci, personalisté
  • Proběhla schůza s prof. Šimákem a p. Dáňou, bude připraven návrh cílů hsoc-hr
  • Zapojení skupiny DPO nemocnic – D. Chvojka

Aktuální témata:

 • Informace o stavu podpory kybernetické bezpečnosti z EU fondů – ReactEU, IROP
 • Návrh novely vyhlášky k ZKB – určovací kritéria poskytovatelů ZS
 • Diskuze ke kontrolám NUKIB

Úkoly:

 • Doplnit zástupce signatářů do pracovních skupin – viz seznam v zaslaném checklistu
 • CSIRT tym hSOC – vyzva signatarum k nominaci lidi do spolecnych kapacit (vcetne casoveho hlediska) – P. Pavlinec
 • Připravit souhrnný dokument cílů PS – P. Pavlinec
 • Návrh technického řešení incident handlingu – komunikace stávajících CERT týmů směrem z/do hospital-emergency@cesnet.cz – Andrea Kropacova
 • Zorganizovat jednání a návrh dokumentu adresovanáho managementu nemocnic s upozorněním na klíčové aspekty bezpečnosti (lidské zdroje, …) – D. Chvojka
 • Spustit dotazníkoví šetření pro zmapování poptávky po tématech a cílových skupinách vzdělávání – p. Dáňa
Poslední úprava: 20.01.2021 17:09