Postranní lišta

cs:dokumenty:zapisy:2021-05-12

VC 12. 5. 2021

Organizačně:

 • signatáři, aktualizace webu, maillisty, checklist – report zaslán do listu /o: RI, t: po schůzce, s: hotovo/
 • informování o pozici Cesnetu vuci hSOC a zdravotnictvi /informace/
 • komunikace s MZdr – institucionalizace, sdileni sluzeb a jejich financovani, pripominky k PD IROP, /informace o stavu jednání/
 • informace o hSOC Taiwan /o: PP, t: po schůzce, s: hotovo/ - prezentace zaslána do listu

Úkoly:

 • Akcni plan hSOC – navrh odvozeny z projektove zadosti do fondu GEANT – R. Igliar a vsichni k pripominkam /o: RI, t: , s: zadáno/
 • Projektove zadosti do fondu Geant – PoC hSOC – info o výsledku - R. Igliar /informace/

Marketing

 • tisková zpráva o aktivitách hSOC – R. Igliar /informace/
 • média - D. Chvojka /informace/
 • propagace hSOC - přínost hSOC pro nemocnice– 1xA4 – vystavit na web hSOC /o: RI, t:, s: zadáno/
 • online seminar hSOC pro nemocnice (i necleny) – rekapitulace současného stavu /o: CESNET, t: 06/2021, s: v řešení/
  • kontext informace ze strany MZČR o jednání pracovní skupiny CIAN

Pracovní skupiny:

 • hsoc-tech (operations) – T. Košňar – technici, síťový specialisté, bezpečáci
  • aktualní stav VRF hSOC – funkčni nástroj pro monitoring (FTAS, včetne multitenantu) i regulaci (ENEM)
  • probihaji školení techniků a worshopy o architekture sití
  • i: zapojeno 6 nemocnic, další 2 v řešení (technicky), další informací důvěrné
  • u: svolat technický tým za účasti kolegů z nemocnic – prodiskutovaní budoucích standardů – připravit Doodle (o: RI, t: asap)
 • last: Diskuze na téma kapacit lidských zdrojů – CSIRT tým hSOC
 • last: Cesnet – přístup k CMS; apel na drzeni bezpecnosti ve vsech sitovych prostredich; nezapomenout na zapojeni DC eGOV CMS/NAKIT
 • hsoc-man (governance) – D. Chvojka - úroveň náměstků a vedoucích IT (CIO) nemocnic, právníci
  • Čeká se na jednání s Doc. Polčákem – proběhne 13.5.2021
  • MZdr dodá kontaktní osobu za právní odbor pro téma institucionalizace hSOC - probíhá
  • hSOC instituciálně pod hlavičkou Cesnetu – projednáno představenstvem sdružení - kladné stanovisko, pokračovat v jednání, CESNET možnost dočastného institucionálního uchopení
  • Svolat skupinu – projednáni problematiky prosazování standardu a dobré prace (o DCh, t: asap)
  • Příprava analytického materiálu institucionalizace hSOC (o: Doc Kolouch po jednání s Doc. Polčákem)
 • last: Připraven návrh základního konceptu institucionalizování hSOC - pí. Dubanská
 • hsoc-hr (human resources) – L. Lhotská – akademici, vzdělávací pracovníci, personalisté
  • Zapojení skupiny DPO nemocnic – D. Chvojka - /hotovo - zapojeno/
  • návrh cílů hsoc-hr (doc. Lhotská, prof. Šimák a p. Dáňa, ?)
  • u: Spustit dotazníkoví šetření pro zmapování poptávky po tématech a cílových skupinách vzdělávání – p. Dáňa
  • u:Sběr informací o organizacních a personálním zázemí IT a kyber bezpečnosti v nemocnicích – L. Lhotska

Ostatní: Informace o stavu podpory kybernetické bezpečnosti z EU fondů – ReactEU, IROP

Úkoly:

 • Doplnit zástupce signatářů do pracovních skupin – viz seznam v zaslaném checklistu - hotovo

last:

 • CSIRT tym hSOC – vyzva signatarum k nominaci lidi do spolecnych kapacit (vcetne casoveho hlediska) – P. Pavlinec
 • Vystavení souhrnného dokumentu cílů PS – P. Pavlinec
 • Návrh metodicke pomoci pro pripravovany CSIRT tym hSOC – Andrea Kropacova
 • Návrh technického řešení incident handlingu – komunikace stávajících CERT týmů směrem z/do hospital-emergency@cesnet.cz – Andrea Kropacova
 • Zorganizovat jednání a návrh dokumentu adresovanáho managementu nemocnic s upozorněním na klíčové aspekty bezpečnosti (lidské zdroje, …) – D. Chvojka
Poslední úprava: 12.05.2021 23:55