Postranní lišta

cs:dokumenty:zapisy:2021-12-08

HSOC Rada 8.12.2021

HSOC

 • nově přistupující členové do HSOC - postupně zapojujeme do pracovních skupin
  • Centrum kardiovaskulární a translační chirurgie
  • AGEL a.s.
  • Uherskohradišťská nemocnice a.s.

TECH

 • 15 nemocnic v procesu zapojení do HSOC-VRF
  • předpoklad přepojování v lednu 2022
 • plánuje se seminář na téma Zdravotechnika a vzdálené přístupy
  • Aleš Špidla - námět: diskuse i vztahu IT a Biomedicínských inženýrů
  • termín bude domluven začátkem roku 2022
 • standardy
  • ve mailing listu HSOC-WG probíhá další kolo připomínkování Metodiky identifikace aktiv, Metodiky disaster recovery plánů
  • MZ plánuje finalizovat do konce roku

EMERGENCY

 • motivovat k sdílení informací - zajímavé jsou i informace o aktuálně řešených problémech (practice sharing)
 • vytvořena substránka s dostupnými informacemi
 • požadavek na CESNET - prověřit v HSOC-VRF vektory identifikované oznámením v Emergency listu

CIOs/Governance

 • skupina se sestavuji - vize spíš do roku 2022

MKB

 • skupina se sestavuje - prohíhá komunikace s NUKIB
 • předpoklad setkání v lednu 2022

EDU/HR

 • zvažuje se projekt na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví pro rozvoj kompetenci v oblasti kybernetické bezpečnosti

Financování

 • pro některé výzvy je potřeba vyplnit formulář a získat stanovisko MVČR OHA
  • záměr vytvoření „vzorových šablon“ pro určité use-casy
   • průzkum (sběr témat) - podněty poslat Petrovi Pavlincovi, nebo do listu HSOC-wg

Komunikace

 • požadavek na systém agilnější komunikace - chat
 • dořešení systému pro sdílení informací, dokumentů
  • úkol: Radovan Igliar provede průzkum a návrh řešení

Termín příšího jednání: 14. 1. 2022 10:00

Poslední úprava: 08.12.2021 13:42