Postranní lišta

cs:dokumenty:zapisy:cesnet-2021-05-06

Představenstvo sdružení CESNET, 6. 5. 2021

Představenstvo projednalo předložený materiál „Kybernetická bezpečnost zdravotnických zařízení“ a pověřilo ředitele sdružení k:

  1. Jednání v oblasti rozvoje dalších služeb pro zdravotnictví. V tomto smyslu pověřuje představenstvo k zahájení aktivit spočívajících v přijetí zdravotnických zařízení, v případě jejich zájmu, jako „přidruženého člena“ sdružení CESNET.
  2. Pokračování aktivity hSOC a k jednání o určení sdružení CESNET jako „lead partnera“ dané aktivity. Taktéž k iniciaci jednání o možnostech vytvoření Centre of excellence v dané oblasti v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Poslední úprava: 25.05.2021 09:30